Vi Lever i Tåstrupgård

 

Tåstrupgård skal være en selvstændig BYDEL i Taastrup med SIN EGEN KARAKTER - hvor mange FORSKELLIGE mennesker har LYST til at opholde sig i kortere eller længere tid. GLÆDEN ved at bo i Tåstrupgård skal være naturlig for beboerne, fordi bydelen tilbyder en palet af MANGFOLDIGHED, OPLEVELSER, lejlighedernes kvaliteter, udeområderne  og beliggenhed, som ikke findes andre steder. Hjemmeside

 

Diskriminalitet

 

Diskrimination foregår mange steder i dagens Danmark, men ingen steder er den så synlig som i nattelivet: Den er så synlig, at den næsten er blevet usynlig. Den systematiske afvisning af ”etnisk afvigere” har antaget et omfang, hvor den er blevet normen.

 

Diskriminalitet er ikke en kampagne rettet mod diskotekerne – men en kampagne rettet mod diskotekernes indtægtskilde: Gæsterne.

Ikke at disse nødvendigvis er racister i den traditionelle forstand – men de lider under den racisme, der findes et par lag nede i vores bevidsthed. Den slags racisme, der får os til at foretrække folk, der minder om os selv og gør os utilpasse ved det anderledes.

 

Sjakket

 

"Jeg har valgte at følge 'Sjakket', dels af personlige årsager og dels fordi jeg mener, at det er et godt tilbud til de unge, så man kan holde dem væk fra gaden. Selv havde jeg en personlig opvækst med manglende interessante tilbud til de unge, som resulterede i at jeg røg ud i et miljø med småkriminalitet. Derfor tror jeg på, at tiltag som 'Sjakket' er et godt skridt på vejen til at gøre Nørrebro og Nord-Vest til et bedre sted at vokse op.

 

Bevægelsen Brun

 

Bevægelsen BRUN er en forholdsvis nystartet organisation med base på Christianshavn. Bevægelsen Brun arbejder for bedre og mere lige repræsentation af brune danskere i medie- og kulturlivet. Organisationen har et sagligt og fagligt udgangspunkt og ønsker bedre oplysning om ligeret for alle danskere, uanset farve.

 

Vil du vide mere om bevægelsen Brun kig forbi Facebook siden.

 

Fotograf Allan Bjerre - København N - Tlf.: 6167 8891 - mail: allan@openyoureyes.dk